Artist Profile: Jodie Sutton

Buy

White 2Title: White 2

Medium:Mixed Media

Size:8" x 8"

Price:$120.00

Buy

Smokey DayTitle: Smokey Day

Medium:Mixed Media

Size:10" x 10"

Price:$160.00

Buy

Black 2Title: Black 2

Medium:

Size:10" x 10"

Price:$160.00

Buy

Teal 2Title: Teal 2

Medium:Mixed Media

Size:8" x 8"

Price:$120.00

Buy

Red StudyTitle: Red Study

Medium:Mixed Media

Size:3" x 4"

Price:$80.00

Buy

SummerTitle: Summer

Medium:Other

Size:4.5" x 4.5"

Price:$120.00

Buy

WheatfieldsTitle: Wheatfields

Medium:Other

Size:3" x 3"

Price:$80.00

Buy

Blue StudyTitle: Blue Study

Medium:Other

Size:6" x 6"

Price:$120.00

Buy

Midwest Summer IITitle: Midwest Summer II

Medium:Other

Size:6" x 6"

Price:$120.00

Buy

Midwest SummerTitle: Midwest Summer

Medium:Other

Size:6" x 6"

Price:$120.00

Jodie Sutton

901 west 16th street
webb city, MO 64870

Email the Artist

 

Bio: